Săptămâna trecută a fost aprobată, prin ordinul viceprim-ministrului şi ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Paul Stănescu, versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/7/7.1/ITI/2.

Ghidul conține informațiile necesare pentru obținerea finanțării oferite de Programul Operațional Regional, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice” – în cadrul celui de-al II-lea apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Apelul este destinat investițiilor  te­ri­toriale integrate în 38 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării şi anume:

a. comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan,   Ma­­liuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina;

b. municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);

c. orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.

Finanțarea poate fi solicitată de către unităţile administrativ-teritoriale menţionate, de parteneriate între acestea şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, precum şi de orice alte autorităţi/instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este între 100.000 și 5.000.000 de euro.

Alocarea totală pentru acest apel este de 15.985.481 euro, din care 13.864.958 de euro reprezintă contribuţia FEDR, iar 2.120.523 euro provin din bugetul de stat.

Activitățile care pot fi finanțate includ: crearea şi extinderea infrastructurii de agrement și a utilităţilor; amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (formaţiuni geologice, saline, peșteri, mine, lacuri) şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe; dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice; activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat.

Cofinanțarea este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 85% din valoarea eligibilă – și de la bugetul de stat – 13%, beneficiarul urmând să contribuie cu 2% din va­lo­area eligibilă. Proiectele vor putea fi depuse prin sistemul electronic MY SMIS, începând cu data de 19.08.2018, ora 12.00, până pe 19.02.2019, ora 12.00. Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare. Proiectele care obțin punctajul minim de 50 de puncte vor fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, după principiul „primul depus, primul evaluat”.