elev la calculator (ebay.de)Circa 50 de elevi din județul Tulcea își vor putea cumpăra, în anul școlar viitor, calculatoare prin Programul Euro 200, program de stimulare a achiziționării de calculatoare. Beneficiari ai acestui ajutor sunt elevii care provin din familii al căror venit maxim brut lunar pentru fiecare membru este de 150 de lei, acest ajutor acordându-se o singură dată în cadrul unei familii. Lista elevilor este disponibilă, pe site-ul obiectivtulcea.ro.

Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat exclusiv achiziţiei de calculatoare. Potrivit actului normativ care reglementează Programul Euro 200, „beneficiarii se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar. În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ poate fi plătită de beneficiar şi în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obţinut de către beneficiari de la unităţile /instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor. Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric. Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei solicitante, în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar”.

Aceştia pot ridica bonurile valorice în perioada 24 iunie-30 iulie, iar calculatoarele pot fi achiziţionate până cel târziu la 31 august.