Comunicat de presă

 Data 20.03.2019

Lansarea proiectului
„Creșterea competitivității REMONDIS TULCEA SRL
prin achiziție de echipamente”

REMONDIS TULCEA SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității REMONDIS TULCEA SRL prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 119373, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020 Axa prioritară 2 ‐ „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 ITI – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.281.780,77 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 860.958,96 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piața a REMONDIS TULCEA S.R.L. într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Naționala de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în fabricarea produselor din beton pentru construcții, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei produse prin productia de pavele.
  2. Cresterea cifrei de afaceri de peste cu peste 92% in al treilea an de functionare.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 5 noi locuri de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni (23.10.2017 – 31.10.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Silvia-Vasilica Cernevschi, administrator, tel/fax/email꞉  0742154569 /- /remondis.tulcea@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014‐2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României