Anunț de presă

                                   14 AUGUST 2019

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363”

 

A.M.D.T. FOREST AGREMIN S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363”, cod MySMIS 123276, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă inovarea societății prin introducerea unei noi activități, respectiv activitatea caen 2363-fabricarea betonului ca urmare a dotării companiei cu echipamente de specialitate. În urma dotăriilor, compania va avea capacități avansate în vederea dezvoltării serviciilor,ceea ce va duce la creșterea competitivității sale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea patrimoniului societății cu tehnologie performantă prin achiziția utilajelor specifice activității de fabricarea betonului: stație betoane, reciclator beton, încărcator frontal, pompă staționară, autopompă cu malaxor 28 ml, autopompă cu malaxor 32 ml, autopompă 36 ml.

Prin achiziția propusă prin proiect își va consolida poziția pe piață, va deține o cotă mai mare din piața națională, va pătrunde pe piața internațională, va pătrunde pe piața online care se află într-o creștere extraordinară. Productivitatea companiei se va datora echipamentelor achiziționate care sunt multifuncționale, noi, ecologice și cu randament ridicat ca urmare a tehnologiilor inglobate, iar posibilitatea intrării pe piața internațională se va realiza atât prin dezvoltarea platformei shop online, dar și prin participarea firmei, în calitate de expozant cu stand de prezentare la târgurile internaționale de profil.

  1. Crearea a 5 noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane aparținând minorităților etnice, dar și persoane in vârstă sau tineri până în 24 de ani. Totodată proiectul prevede și menținerea locurilor de muncă existente cât și pe cele nou create prin proiect pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
  2. Recertificarea sistemelor de management in conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității) și certificarea ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) și certificarea produsului beton conform standard SR 13510:2006.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.758.240,70 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.952.594,35 lei (60,63 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.516,65 lei (10,70 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.869.419,00 lei (28,67%).

Data inceperii proiectului este 14.04.2018, iar data finalizării proiectului este 31.05.2020.

Date contact: Loc de implementare: Orașul Măcin, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 137 A, teren 1500 mp, Jud. Tulcea  persoană de contact: reprezentant legal Maroș Mihai, telefon: 0744.392.666, email: marosmihai@hotmail.com

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României