Comunicat de presă

 Data 29.08.2019

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității REMONDIS TULCEA S.R.L. prin achiziție de echipamente”

 

REMONDIS TULCEA S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității REMONDIS TULCEA S.R.L. prin achiziție de echipamente”, cod MySMIS 119373, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020 Axa prioritară 2 ‐ „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 ITI – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piața a REMONDIS TULCEA S.R.L. într- un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în fabricarea produselor din beton pentru construcții, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. diversificarea gamei produse prin producția de pavele;
  2. creșterea cifrei de afaceri cu peste 92% în al treilea an de funcționare.

Rezultatele proiectului constau în achiziționarea a 22 echipamente performante pentru CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Valoarea totală a proiectului este de 1.281.780,77 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 731.815,11 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 5 noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Silvia-Vasilica Cernevschi, administrator, tel/fax/email꞉ 742154569 /- /remondis.tulcea@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României