Comunicat de presă

Data: 15.11.2019

Lansarea proiectului „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL

S.C. ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L.,  în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL”, cod MySMIS 122912 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 -Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare nr 4553/15.07.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.021.974,76 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.185.635,21 lei, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.557.789,93 lei și Bugetul Național 627.845,28 lei.

Obiectivul general al proiectului: SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL îşi propune activarea intr-un nou domeniu de activitate, respectiv crearea unei noi unități de prestări lucrări de construcții drumuri (CAEN 4211),  prin achiziționarea de echipamente de construcții și active necorporale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Diversificarea activității existente prin abordarea sectorului lucrărilor de construcții drumuri; Crearea a minim cinci noi locuri de muncă;

Durata de implementare a proiectului este de 26  luni:  respectiv de la data de 01 aprilie 2018 până la data de 31 mai 2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. Andrei Alecsei- administrator, cu următoarele date de contact: telefon 0749076441, e-mail: andrei.alecsei@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României