Pentru cei care nu credeau şi încă nu cred, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 03 decembrie 2018 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este construirea unui pod peste fluviul Dunărea cu o lungime de 1.974,30 m, cu o distanță centrală de 1,120,00 m și două deschideri laterale de 489,65 și 364,65 m. Ecartamentul vertical va fi la 38 m de la nivelul maxim de inundații,îndeplinind criteriilor de navigație pe Dunăre; construirea a 19,05 km de drum de 2×2 benzi între Brăila și Jijila; construirea a 4,350 km de linii de legătură 2×1 spre Măcin. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : 1. construirea unui pod peste râul Dunărea cu o lungime de 1.974,30 m; 2. reducerea timpului de călătorie între localitățile de pe ambele maluri ale Dunării, în zona Braila și creșterea traficului mediu pentru traficul de tranzit; 3. – 19,05 km de drum de 2×2 benzi între Brăila și Jijila 4. – 4,350 km de linii de 2×1 piste de legătură spre Măcin.

Prezentul proiect contribuie la atingerea principalului rezultat urmărit în promovarea investițiilor prevăzute în cadrul OS2.1.-reducerea timpului mediu de călătorie. Valoarea totală a proiectului este de 2.588.859,095 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională1.634.591.038,58 lei, 25% contribuția proprie- 544.863.679,51 lei, restul de 409.404.377,20 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Moment istoric pentru tulceni în opinia preşedintelui ADI ITI Delta Dunării

Preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, Ilie Petre, a ţinut să evidenţieze acest moment istoric pentru tulceni. Totodată în intervenţia sa, Ilie Petre clarifică lucrurile în ceea ce priveşte data la care va începe execuţia lucrărilor la Podul peste Dunăre.

„Este încă un pas important pentru implementarea acestui proiect, un pas aşteptat de toată lumea şi ştim cu toţii ce va însemna această investiţie în economia judeţului. Ne referim la o investiţie mai amplă care înseamnă execuţia podului dintre Tulcea şi Brăila cu descărcările pe ambele maluri şi în acelaşi timp cu legătura prin Drum Expres Tulcea-Constanţa. Pentru componenta Drum Expres urmează ca în 2019 să se efectueze Studiul de Fezabilitate iar investiţia să fie implementată pe cât posibil în acest exerciţiu financiar cât şi în exerciţiul financiar viitor. Din păcate, modul în care a fost prezentată investiţia Pod peste Dunăre de către domnul Bogdan Chiţescu – Director General Adjunct al Direcţiei Generale Programe de Infrastructură Mare a dus la o expunere eronată în presă a acestui proiect major. Vorbim aşa cum am mai spus de o investiţie mai amplă, de două etape ale unei investiţii care se regăsesc în Master-Planul de Transport al României. Mai trebuie spus şi faptul că luna aceasta va fi emisă autorizaţia de construire cât şi ordinul de începere a lucrărilor la Podul suspendat peste Dunăre”, a declarat preşedintele ADI ITI Delta Dunării, Ilie Petre. Este unul dintre proiectele majore din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, în acest fel fiind atins unul din obiectivele prioritare din portofoliul de proiecte al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

Lucrările de descărcare arheologică s-au suspendat

Dacă pe malul brăilean al Dunării, descărcarea arheologică s-a finalizat încă de luna trecută, când a primit şi aprobarea comisiei naţionale, pe malul tulcean al Dunării activităţile s-au suspendat până la primăvară. Potrivit directorului Institutului de Cercetări Eco Muzeale Tulcea, dr. Sorin Ailincăi, cea mai mare parte a contractului a fost executată pe suprafaţa de peste un hectar verificată, fiind descoperite 120 de complexe arheologice, dar fără mare însemnătate. „Nu sunt vestigii care să pună în pericol cumva demararea lucrărilor. Sunt vestigii din prima parte a epocii de bronz şi până la epoca romană, care au fost cercetate şi care nu implică în vreun fel protecţia vreunei construcţii sau eventuala sa relocare” a declarat directorul Institutului de Cercetări Eco Muzeale Tulcea, dr. Sorin Ailincăi.

Pe de altă parte, şi constructorul desemnat prin licitaţie a executat cu sprijinul primarilor din zonă o serie de lucrări pregătitoare în aşteptarea ordinului de începere ce se va da, foarte probabil, în câteva zile. „Încă de la întâlnirea de la Tulcea cu r e p r e z e n t a n ţ i i CNAIR şi ai constructorului am spus iar acum repet: este o lucrare de aşa mare importanţă pentru judeţul nostru încât din partea autorităţii locale vor avea tot sprijinul, necondiţionat. Este un vis al tulcenilor care începe să prindă contur şi este în primul rând meritul domnului preşedinte Horia Teodorescu”, a declarat primarul din Smârdan, Petrică Mărculescu.