În perioada 1 august – 31 octombrie, Comisariatul – RBDD din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat 213 inspecţii, dintre care 81 inspecţii planificate conform planului anual de controale şi 132 inspecţii neplanificate.

În cursul inspecţiilor efectuate au fost constatate neconformităţi şi au fost aplicate 43 sancţiuni, din care 33 amenzi contravenţionale şi un număr de 10 avertismente. Suma amenzilor contravenţionale este în valoare de 225.210,00 lei. Amenda cu cea mai mare valoare fiind de 80.000,00 lei, aplicată unei societăţi pentru nerealizarea la termen a măsurilor impuse prin actele de control şi desfăşurarea unor activităţi fără acte de reglementare conform O.U.G. 195/2005.

Totodată, în urma celor 13 controale privind combaterea braconajului piscicol şi cinegetic, au fost confiscate un număr de 24 unelte tip monofilament interzise în activitatea de pescuit (lungimea totală a acestora fiind de aproximativ 1.500 m), 3 ohane pentru capturarea sturionilor (în lungime de aproximativ 300 m), 4 vintire, un pripon şi 25 kg peşte diferite specii.

Menţionăm faptul că GNM – CRBDD a participat şi în acţiuni privind combaterea braconajului, în colaborare cu alte autorităţi (Poliţia Deltei Dunării) în urma cărora au fost efectuate confiscări şi întocmite acte premergătoare cercetării penale.

În decursul controalelor au mai fost constatate efectuarea unor lucrări neautorizate în patrimoniul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi s-au trasat măsuri complementare de desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea inţială.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea şi soluţionarea sesizărilor, realizarea planului anual de inspecţii privind respectarea actelor de reglementare şi a legislaţiei de mediu, prevenirea şi combaterea braconajului piscicol şi cinegetic, inspecţiile dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, inspecţiile pentru verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, campări neautorizate pe teritoriul RBDD, respectarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ, sportiv şi comercial, precum

şi participarea în inspecţii cu alte autorităţi.

Reprezentanţii Gărzii de Mediu precizează că pe perioada raportată, 1 august – 31 octombrie, nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu apă, aer, sol, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.