Ministrul Tineretului şi Sportului a emis de curând Ordinul nr. 124/2018 pentru aprobarea Metodologiei şi regulamentului de tabără privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii M.T.S. Conform prevederilor legale, metodologia se publică anual în Monitorul Oficial.

Importantă pentru direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, metodologia reglementează condiţile în care se organizează taberele pentru copii şi tineri, ca activităţi recreativ – educative desfăşurate cu precădere în perioada vacanţelor şcolare. Prevederilor privind organizarea şi decontarea taberelor le sunt alăturate şi cele 13 anexe cuprinzând tot atâtea formulare.

„În prezent, mulţi părinţi preferă să-şi trimită copiii în tabere private, deşi condiţiile de cazare şi masă între acestea şi taberele de stat sunt comparabile, uneori chiar superioare în cele din urmă, în care statul a tot investit. În al doilea rând, e şi diferenţă de cost: dacă o tabără privată înseamnă cel puţin 1.000 de lei, o zi într-o tabără de stat presupune 65 – 80 de lei – cazare şi trei mese pe zi”, a declarat pentru ziarul nostru directorul executiv al D.J.S.T. Tulcea, Liviu Urlih.

Anul trecut, în Centrul de Agrement Tabăra Sulina – care are o capacitate de 200 de locuri – s-au înregistrat următoarele fluxuri de beneficiari: Programul ARC – 1.150; tabere sociale – 103; tabere pentru persoane cu handicap – 10; tabere de odihnă – 1.187; tabere naţionale sau tematice – 165; alte cazări – 505 persoane. Pe de altă parte, la Tabăra Babadag – 50 de locuri capacitate – s-au înregistrat 135 de intrări (trebuie precizat că aici este prevăzută doar cazarea, masa putând fi asigurată de către agenţii economici din oraş care fac servicii de catering).

Metodologia şi regulamentul de tabără privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii M.T.S. poate fi consultat la sediul din strada Concordiei, nr. 10, al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret.