Pe 25 martie, chiar de Buna Vestire, la Centrul Academic Internaţional Eminescu din Chişinău a fost vernisată Expoziţia de acuarelă „Perisaje Dobrogene” a artistului tulcean Grigore Carată.

Născut pe 23 octombrie 1949 în Sarinasuf (comuna Murighiol), Grigore Carată a urmat între 1967 şi 1970 cursurile Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar din 1987 este membru al Filialei Tulcea a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Organizatorii au folosit pentru portretul pictorului cuvintele dr. Ibrahima Keita: „Grigore Carată face parte din tagma artiștilor care evoluează cu dezinvoltură și sinceritate pe țărâmul unei tradiții picturale bine învăţate. Înarmat cu înțelepciune, modestie și mărinimia părinților săi, creația artistului reflectează cu optimism aceste mari calități umane. Abil desenator și cu tuşe picturale care își sorb viziunea din inepuizabilul tezaur al post – impresionismului românesc, Grigore Carată transfigurează peisajul dobrogean cu nelipsitul habitat prin filtrul sensibilității sale. S-ar părea că această siguranță și spontenaitate de fin și sensibil observator al reverberațiilor luminii în natură a orientat artistul spre portretizarea acelor locuri devenite simboluri în sufletul său cu acuratețe și îndemânare în pretențioasa tehnică a acuarelei”.

Centrul Academic Internaţional Eminescu şi Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie (U.I.O.C.) au organizat cu acel prilej o „Şezătoare deosebită” sub genericul „Scriitorii Moldovei în Anul Centenarului Marii Uniri”. Poeţi, interpreţi, compozitori, artişti plastici au luat parte la un amplu program care a inclus cântece de estradă, populare şi romanţe, recitări din poeţi contemporani, oferirea Pre-miului U.I.O.C., Lansarea Anului Ion Druţă cu prilejul aniversării de 90 de ani, precum şi vernisajul plasticianului Grigore Carată.

Cele 23 de lucrări ale tulceanului au fost expuse pe 1 Decembrie şi la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, unde la data menţionată a avut loc vernisajul Expoziţiei „Delta Dunării. Ambele Maluri”, expozanţi fiind (foto) artiştii plastici Grigore Carată şi Anatolie Gherasimov (originar din sudul Basarabiei).

Expoziţia de la Centrul Academic Internaţional Eminescu este deschisă până la finele acestei luni.