Asiguraţii care încă nu au intrat în posesia cardului naţional de sănătate pot verifica dacă acesta este emis, în aplicaţia de pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

Informaţiile necesare în acest sens sunt codul numeric personal şi un cod de verificare. Dacă aplicaţia informează că acesta este emis, va trebui să luați legătura cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea (sau Casa teritorială în evidenţa căreia figuraţi).

Servicii medicale fără card

„Asiguraţii cărora nu li s-a emis (tipărit) cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în urma verificării şi confirmării în SIUI a calităţii de asigurat de către furnizori de servicii medicale şi medicamente. Adeverinţa de asigurat se eliberează de către CAS exclusiv persoanelor care au refuzat cardul din motive religioase şi persoanelor care au solicitat emiterea cardului duplicat, din motive de pierdere, furt etc.”, se arată într-un comunicat de presă emis de

Casa Națională de Asigurări de Sănătate.