Începând de ieri, copiii de 3 ani pot fi înscriși la grădinițele de pe raza județului nostru. Lista grădinițelor și a străzilor arondate poate fi consultată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea (http://isjtulcea.ro), la secțiunea „Înscrierea în învățământul preșcolar“.

Facem precizarea că, în baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani (care îndeplinesc anumite condiții).

Amintim faptul că, începând cu data de 7 mai, au avut loc reînscrierile la grădinițe (pentru copiii mai mari), iar de ieri cei mici pot fi înscriși oficial în sistemul public de învățământ preșcolar.

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

„Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice“, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul Școlar Județean.