Au mai rămas 2.700 din peste 3.000 de rentieri câţi existau în evidenţele ADS, iar aceşti 2.700 au fost preluaţi, spre plată, de către APIA. Cum se ştie, renta viageră reprezintă o sumă de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acorduri cu investitorul.

Pentru a intra în posesia rentei, începând cu 1 martie şi până la 31 august a fiecărui an, rentierii trebuie să se prezinte personal ori prin mandatar la APIA pentru viza anuală.

Ca sumă de primit, renta înseamnă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafeţe mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată. Plata se face prin mandat poştal, virament bancar, într-o singură rată anuală până la 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. La data decesului rentierului încetează şi renta, dar poate fi încasată de moştenitori.