Ca în fiecare început de octombrie, Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, va organiza, de data aceasta abia în data de 19 octombrie 2018, BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENȚI. Ora și locul sunt cele obișnuite:

începând cu ora 10.00 în foaierul Casei de Cultura a Sindicatelor, din Piața Independenței nr. 1, Tulcea.

,,Până la aceasta dată au fost contactaţi peste 220 agenţi economici, din care dou angajatori de inserţie, iar dintre aceştia şi-au anunţat participarea 22 de  angajatori, din care un angajator de inserţie, oferă 155 locuri de muncă vacante, din care 2 locuri de muncă pentru angajatorii de inserţie.”, a declarat Adina Untilă, director AJOFM Tulcea.

Principalele locuri de muncă oferite de către angajatori sunt în următoarele ocupații:

Pentru studii superioare (8): consilier administrativ, medic stomatolog, proiectant inginer construcții, proiectant inginer instalații și inginer petrolist.

Pentru persoanele fără studii superioare (147): curier pedestru, lucrător comercial, șofer profesionist, confecționer textile, asistent medical, operator calculator, lacătuș mecanic, sudor, agent de pază, ospătar, mecanic agricol, operator stație carburanți, polizator, frezor, manipulant mărfuri, muncitor necalificat, etc.

,,Toţi absolvenţii de învăţământ, de orice nivel, care doresc să se încadreze pe locurile de muncă vacante sunt aşteptaţi la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. La această acțiune sunt invitate toate persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă sau din diferite motive doresc schimbarea locului de muncă.

Acţiunea îşi propune să faciliteze contactul direct între angajatori şi persoanele interesate în obţinerea unui loc de muncă. Angajatorii care încadrează persoane din rândul şomerilor beneficiază de facilităţile/subventiile prevazute de Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, a mai declarat directorul executiv al AJOFM Tulcea.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, se înțelege persoana care a obtinut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, absolvenţii trebuie să se înregistreze în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă ori la alti furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Aceștia pot fi considerați șomeri numai dacă se regăsesc în următoarele situații:

sunt absolvenți ai instituțiilor de învătământ, au minimum 16 ani și, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, n-au reusit să se încadreze în muncă potrivit pregatirii profesionale;

sunt absolvenți ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap, au minimum 16 ani si n-au reusit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Ajutor financiar din fondul de șomaj!

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți este o sumă fixă lunară, acordată pentru o perioada de 6 luni, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR). Având în vedere că la această dată valoarea ISR este 500 de lei, cuantumul indemnizației de somaj este de 250 lei.

Absolvenții pot beneficia de acest drept o singură dată pentru fiecare formă de învătământ absolvită.

Atentie! Nu pot beneficia de indemnizația de șomaj absolvenții care la momentul solicitării acestui drept urmează o formă de învățământ. De asemenea, nu pot solicita indemnizația de somaj nici absolvenții licentiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care la momentul solicitării dreptului au promovat concursul de rezidențiat.

Angajatorii care au locuri de muncă disponibile si doresc să doresc să participe la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, sunt rugaţi să contacteze Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, din str. Grigore Antipa nr. 10, tel. 0240/516858, fax: 0240/512171, sau e-mail: ajofm@tl.anofm.ro.