Legea administraţiei publice locale prevede, printre altele, că fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului. De asemenea, potrivit Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau oraşului, respectiv a secretarului general al judeţului sau al municipiului Bucureşti.

Deşi nu se precizează, anul de activitate începe din momentul validării mandatului. Deci, după datină, pe la sfârşit lunii iunie a anului când au loc alegeri locale la termen. Continuăm seria întrebărilor privitoare la activitatea aleșilor locali. Cu ocazia şedinţei lunare a Consiliului Județean Tulcea, i-am întrebat pe câţiva aleşi:

 1. Care sunt proiectele importante pentru județ?
 2. Ați elaborat proiecte? Dacă da, ați colaborat cu aparatul de specialitate al instituției?
 3. Care sunt cele mai frecvente probleme întâlnite în comisia de specialitate?
 4. Organizați întâlniri/audiențe cu cetățenii? Unde și când? Ați colectat problemele lor și, apoi, le-ați comunicat Executivului?
 5. Este eficientă din punct de vedere administrativ relația dvs. cu Consiliul Județean? Dacă nu, cum poate fi îmbunătățită?

Dumitru Pîrvulescu, consilier al Partidului Naţional Liberal, primul mandat

 1. Cel mai important proiect este, fără îndo­ială, Instrumentul Teritorial de Investiţii, prin care vor fi aduse fonduri consistente în judeţul nostru. Din punctul meu de vedere, a doua chestiune importantă este legată de concesiunile din judeţul nostru. În 2017, unele contracte expiră. Numai în Deltă vorbim de aproximativ 32.000 de hectare. Vorbesc de nivelul redevenţelor, de cuantumul acestora. Executivul judeţean este bine intenţionat, iar la terasă să scoată o redevenţă foarte bună, undeva la 170 – 190 de euro/ha. În Deltă, în schimb, e de… 60 – 80 de lei! Or, media ar trebui să fie tot la nivel de terasă, pentru că aici intră în calcul mai multe elemente: în primul rând, subvenţia de la A.P.I.A. este, pe pachete, în jur de 300 de euro, după informaţiile mele. Dar e simplu: datele se pot lua oficial de la A.P.I.A. Iar în Deltă vorbim de pachete, mai vine gâsca etc. Nu mai vorbesc de potenţialul pământului: cel din Deltă nu se compară cu cel de la terasă, aportul de apă, posibilitatea irigării în Deltă. Deci, toate premisele pentru o redevenţă la un nivel de 170 – 180 – 190 de euro. Vă daţi seama ce înseamnă asta la 30.000 de hectare conce­sionate? 5 milioane de euro. O sumă cu care putem moderniza drumuri. În 10 ani, repari toate drumurile din judeţ.
 2. Deocamdată, nu. Niciun consilier jude­ţean nu a înaintat vreun proiect, din câte ştiu eu.
 3. Sunt membru în Comisia pentru orga­ni­zarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protec­ţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. Nu sunt divergenţe în comisie. Discutăm permanent pe baza documen­taţiei puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean, iar proiectele sunt bine elaborate. De regulă, şedinţele de comisie au rezultat consensual.
 4. Da. De exemplu, în comuna Casimcea, am fost sesizat de locuitori în legătură cu o cursă până la Tulcea, problemă care, până la urmă, s-a rezolvat. Cu cetăţenii nu mă văd într-un birou. De exemplu, acum s-a ivit o problemă tot acolo: nu avem medic de familie. Ştiu că nu e de competenţa Consiliului Judeţean; mă voi programa în audienţă la domnul prefect, au trecut deja vreo două luni de când a fost semnalată problema. E un blocaj acolo, medicului i s-a ridicat dreptul de parafă. Eu am vorbit cu primarul, care mi-a spus că sunt promisiuni din partea unui medic pensionar din Vaslui, dar acesta nu a mai venit.
 5. Nu au fost cazuri în care să nu reuşim să ne înţelegem. Reprezentanţii Consiliului Judeţean au răspuns ori de câte ori m-am adresat.

Bogdan Corbeanu, consilier al Partidului Social Democrat, la al treilea mandat de consilier judeţean

 1. Unul dintre cele mai importante proiecte priveşte conducerea eficientă, manage­riatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea. Apoi este vorba de infrastructura rutieră, starea drumurilor judeţene. Nu în ultimul rând, şi faptul că am preluat în proprietate faleza pe care va trebui s-o administrăm corespunzător. Vom şti mai multe atunci când va avea loc transferul efectiv.
 2. Nu am elaborat personal proiecte. Am participat, în mandatul trecut, la întocmirea unui proiect comun al consilierilor Partidului Social Democrat.
 3. Sunt membru al Comisiei pentru admi­nistraţia publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Ca o cutumă a acestei comisii, din care fac parte de trei mandate, se analizează toate proiectele, nu doar cele pentru care suntem avizaţi pe fond. Auto­mat, pe la noi trec toate proiectele, deci ne implicăm în toate. Nu sunt probleme majore: în general, aparatul Consiliului Judeţean pregăteşte foarte bine proiectele

(cu tot ceea ce presupune un proiect: expunere de motive, notă de fundamentare etc.). De asemenea, la toate şedinţele comisiei participă secretarul jude­ţului. De fapt, cei care sunt responsabili de proiectul respectiv iau parte la şedinţă, aşa încât avizul de legalitate, pe care noi suntem chemaţi să-l emitem, să fie în deplină cunoştinţă de cauză. Noi nu dis­cutăm despre oportunitate sau necesitate, acestea sunt atribuţiile altor comisii, ci doar despre aspecte legate de legalitate. Între membrii comisiei e o colaborare foarte bună.

 1. Desfăşurăm un program de audienţe la sediul partidului. Discuţii cu cetăţenii am în fiecare zi, de la prietenii din jur până la persoane pe care le aud nemulţumite de diverse aspecte. Mai e ceva: majoritatea problemelor ridicate privesc fie Consiliul Local Tulcea, adică ţin de municipiu, fie comunele tulcene, deci sunt legate de autorităţile publice locale. De competenţa noastră este Spitalul Judeţean, cum am spus. Revenind la întrebare, eu locuiesc în Nufăru şi susţin toate proiectele locale care sunt susţinute sau co-finanţate de Consiliul Judeţean. În alte cazuri, dirijez cetăţeanul către autoritatea în măsură să-i rezolve problema.

În acelaşi timp, sunt şi membru al Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică (A.T.O.P.), pe unul dintre locurile alocate consilierilor judeţeni. Aici vin cetăţeni cu diverse sesizări şi plângeri. Am efectuat, de exemplu, o deplasare la Ceatalchioi, unde o persoană reclamase că nu e bine primită în Primărie. Şi la A.T.O.P., entitate formată din reprezentanţii mai multor instituţii, aducem în discuţie probleme ale cetăţenilor din Tulcea, care probleme sunt preluate apoi de instituţia de competenţa căreia e problema sesizată.

 1. De cel puţin două mandate încoace, relaţia cu conducerea Consiliului Judeţean este foarte bună. Avem uşile deschise, pu­tem comunica oricând orice problemă apă­­rută, precum şi orice soluţie identificăm.