Legea administraţiei publice locale prevede, printre altele, că fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului. De asemenea, potrivit Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, comisiile de specialitate sunt obli­gate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau oraşului, respectiv a secretarului general al judeţului sau al municipiului Bucureşti.

Deşi nu se precizează, anul de activitate începe din momentul validării mandatului. Deci, după datină, pe la sfârşit lunii iunie a anului când au loc alegeri locale la termen. Continuăm seria întrebărilor privitoare la activitatea aleșilor locali.

 1. Care sunt proiectele importante pentru municipiu?
 2. Ați elaborat proiecte? Dacă da, ați colaborat cu aparatul de specialitate al Primăriei?
 3. Care sunt cele mai frecvente probleme întâlnite în comisia de specialitate?
 4. Organizați întâlniri/audiențe cu cetățenii? Unde și când? Ați colectat problemele lor și, apoi, le-ați comunicat Executivului?
 5. Este eficientă din punct de vedere administrativ relația dvs. cu Primăria Tulcea? Dacă nu, cum poate fi îmbunătățită?

Daniel – Nicu Geambazu, consilier al Partidului Mişcarea Populară, primul mandat

 1. Cu siguranţă, cea mai mare problemă este infrastructura rutieră. Nu se poate merge înainte decât cu reabilitarea infra­structurii. Toate proiectele sunt importante, desigur, dar fără străzi nu se face nimic. Importantă, de asemenea, este promovarea în plan turistic, cât mai intensă, a oraşului, căci asta ne defineşte: suntem un oraş turistic.
 2. Până acum nu am elaborat proiecte. Ţin să precizez că eu sunt consilier din februarie a.c., mandatul meu fiind validat după demisia din C.L.T. a lui Răzvan Grecu. Mai am de învăţat, va veni şi timpul când voi avea iniţiative.
 3. Fac parte din Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrement. De obicei, nu prea sunt probleme: comisia nr. IV este una „uşoară”.
 4. Nu am organizat până acum. Ştiu că pot solicita Primăriei spaţiu pentru audienţe. În mai toate întâlnirile mele cu cetăţenii oraşului s-a pus problema străzilor: cred că-n oraşul ăsta nu se discută decât subiec­tul ăsta. Toată lumea are-n plan, are-n vedere reabilitarea drumurilor. În toamnă, la rectificarea bugetară, cu siguranţă vom interveni, căci e vorba de bani.
 5. Da, sunt mulţumit. De când sunt con­si­lier local am avut timp să-mi dau seama de anumite aspecte: toată lumea este recep­tivă. Este sigur că, până la rectificarea bugetară, nu vom putea face nimic. Pe mine mă interesează foarte tare: a) infrastructura, b) promovarea turistică.

Gabriel Stoica, consilier al Partidului Naţional Liberal, primul mandat

1 & 2. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie pus mai mult accent pe educaţie. Toate lucrurile pornesc de aici. Eu fiind şi de etnie romă, vreau să cred că tot Consiliul Local Tulcea pune accent pe importanţa educaţiei în viaţa comunităţii. De aceea, am avut câteva iniţiative în vederea angajării unor mediatori şcolari care să sprijine reducerea abandonului şcolar în comunitatea de romi din muni­cipiu. Aici mă refer la zonele unde sunt concentraţi cetăţeni de etnie romă, care încă nu au înţeles cât de importantă este educaţia în viaţa unui copil. Este un aspect care e de competenţa C.L.T.: este în vigoare un ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, potrivit căruia mediatorii şcolari pot fi angajaţi de autorităţi locale, implicit Consiliul Local. Iar în februarie 2017, am luat cuvântul în mod special pentru susţinerea angajării a doi mediatori şcolari pentru municipiul nostru, aceasta fiind o necesitate.

Demersul meu nu s-a concretizat. Nu ştiu care este problema de la nivelul aparatului de specialitate al primarului: în fiecare lună se motivează fie că nu sunt bani pentru a angaja, fie că trebuie modificată organi­grama. Însă, lunar, am întâlniri cu cei din Primărie şi mi se promite că se va recurge la aceste angajări. Mai mult decât atât, tot în cadrul aparatului de specialitate al prima­rului figurează un post vacant de consilier pe problemele romilor. Sper ca măcar până la sfârşitul anului să înţeleagă domnul primar şi conducerea Primăriei că este nevoie de susţinerea cetăţenilor romi, pentru o integrare mai uşoară în comunitate.

 1. Fac parte din comisia nr. III, cea pentru pentru servicii publice şi comerţ. Sunt multe proiecte pentru care ni se solicită avizul. De exemplu, pentru Servicii Publice, des­zăpezire, salubrizare, asfaltare, canalizare etc. De curând, la şedinţă a participat direc­torul Aquaserv pentru avi­za­rea cofinanţării unui proiect pe fonduri europene, privind extinderea canalizării şi a reţelelor de apă. De asemenea, directorul Serviciilor Publice a solicitat fonduri pentru reînnoirea pube­lelor, pentru mărirea numărului de salariaţi pentru curăţenie ş.a.m.d. Am aprobat toate aceste solicitări, căci, conform Direcţiei Economice, erau sustenabile. Totodată, la intervenţia celor de la Transport Public, s-au acordat facilităţi pentru elevi. Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială a prezentat raportul de activitate. Cred că D.A.P.S. este singura entitate care a înţeles nevoia de mediatori sanitari, fiind mari probleme cu copiii care nu sunt vaccinaţi; astfel, au mai fost angajaţi doi mediatori sanitari, fapt benefic pentru comunitatea romă care înseamnă peste 3.500 de etnici.
 2. Nu programez astfel de audienţe: merg pe teren. De exemplu, am avut întâlniri cu cetăţeni din zona 23 August, care erau nemulţumiţi de anularea unui segment

din traseul autobuzului 4, de la BIG spre Neptun. Am luat legătura cu conducerea S.T.P., mi s-a spus că decizia a fost luată de Poliţia Rutieră. Alte probleme: asfaltarea în Cartierul Neptun, reamenajarea locurilor de joacă (acţiune care a început, de altfel, între timp), multe dintre acestea fiind deteriorate. Ţin legătura permanent cu directorii din aparatul de specialitate.

 1. Relaţia mea cu Primăria este bună. Multe persoane apelează la mine pentru probleme care ţin de funcţionarea Municipalităţii: sunt, practic, un fel de mediator. Dar cred că funcţionarii din Primărie ar trebui să comunice mai bine cu cetăţenii şi să aibă răbdare cu aceştia, să-i îndrume corespun­zător. Aici, la relaţia Primărie – cetăţean, mai trebuie lucrat. Acum, că li s-au mărit salariile, funcţionarii ar trebui să fie mai atenţi.