Ieri, în cadrul şedinţei Colegiului prefectural a fost prezentată o analiză privind siguranța în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar tulcene şi prevederile conform Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic.

Potrivit analizei prezentate de comisarul şef Daniel Grădinaru, şeful IPJ Tulcea, „în anul școlar 2017-2018 s-a acordat o atenție deosebită modului în care este asigurată siguranța în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, atât premergător începerii anului cât și pe tot parcursul anului școlar fiind efectuate verificări de către lucrătorii de poliție, la toate unitățile de învățământ existente la nivelul judeţului Tulcea.

Astfel, la nivelul întregului județ, pentru fiecare unitate de învățământ au fost desemnați polițiști al căror rol a fost asigurarea cooperării cu conducerea unităților de învățământ în vederea luării în timp util a măsurilor necesare prevenirii victimizării elevilor, soluționarea cu celeritate a situațiilor ce țin de competența de soluționare a organelor de poliție, desfășurarea de activități preventive prin susținerea unor teme cu rol de informare, educare și conștientizare.

Totodată, au fost efectuate evaluări din punct de vedere al asigurării cu pază și elemente de protecție, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 precum și asupra  modului cum se realizează accesul în unitățile școlare.

La nivelul județului Tulcea, au funcționat în anul școlar 2017-2018 un număr de 141 unități de învățământ niveluri (liceal, gimnazial, primar, profesional, preșcolar), dintre care 79 cu personalitate juridică și 62 fără personalitate juridică precum și 2 unități de învățământ private. Dintre acestea, 46 sunt în mediul urban ( 44 unități publice și 2 private) și 97 în mediul rural (toate publice).

Din punct de vederea al asigurării cu pază al unităților de învățământ, situația se prezintă astfel:

Unități de învățământ asigurate cu pază umană exclusiv = 40 (21 în mediul urban și 19 în mediul rural);

Unități de învățământ dotate cu sisteme de supraveghere video exclusiv = 36 (12 în mediul urban și 24 în mediul rural);

Unități de învățământ care dispun atât de pază umană cât și de sisteme tehnice de supraveghere video = 19 (9 în mediul urban și 10 în mediul rural);

Unități de învățământ care nu dispun nici de pază umană și nici de sisteme tehnice de supraveghere video = 46 (2 în mediul urban și 44 în mediul rural), reprezentând școli primare/gimnaziale adică un procent de 32,62% din totalul unităților de învățământ. De menționat este faptul că, pe raza noastră de competență, nu sunt unități de învățământ care să nu aibă gard împrejmuitor”.

De asemenea, în perioada de referință, au fost efectuate controale la unitățile  de învățământ preuniversitar   asupra modului de asigurare al acestora pe linia situațiilor de urgență, la finalul anului școlar 2017 – 2018 funcționând un număr de 46 unități de învățământ cu autorizații de securitate la incendiu.

„Monitorizarea permanentă și evaluarea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, precum și modul de asigurare a protecției unităților de învățământ au reperezentat priorități ale Inspectoratului Județean de Poliție Tulcea, pe tot parcursul anului școlar find  întocmite analize și evaluări, pentru eliminarea pe cât posibil a deficiențelor și vulnerabilităților identificate.

Lunar, la sediul I.P.J.Tulcea, s-au susținut ședințe de lucru cu reprezentanții instituțiilor partenere, în cadrul Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Tulcea și în baza Dispoziției Comune a Secretarilor de Stat din MAI nr. I/1068/10.08.2016, privind intensificarea măsurilor din competența structurilor MAI în scopul  creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic/auxiliar în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, fiind stabilite activitățile și măsurile necesare a fi luate pe această linie.

Din punct de vedere al activităților preventive desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în unitățile de învățământ și zona adiacentă, în perioada analizată s-a acționat în medie cu un număr de 69 polițiști, 6 jandarmi și 3 polițiști locali (valori medii zilnice), atât în mediul urban cât și în mediul rural, asigurându-se o prezență și o vizibilitate a forțelor care mențin ordinea publică în zona  unităților de învățământ preuniversitar, preponderent la orele de intrare/ieșire a elevilor la /de la cursuri precum și pe traseele de deplasare”, se mai arată în analiza prezentată de şeful IPJ Tulcea

O atenție aparte a fost acordată unităților de învățământ amplasate în zone iluminate necorespunzător sau periferice/izolate.

Activitățile desfășurate pe această linie, de către  Inspectoratul de Poliție Tulcea împreună cu instituțiile partenere (I.J.J., I.S.U și Poliția Locală Tulcea) precum și buna colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Consiliul Județean Tulcea au condus la ținerea sub control a fenomenului infracțional, în perioada analizată nefiind înregistrate acte de victimizare ale elevilor în zona adiacentă unităților de învățământ.