În înţelesul legii după care lucrează Agenţia Naţională de Integritate, primarul Iordan Chisliţchi de la Pardina se face vinovat de „încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie admi­nistrativă” sau, mai exact, vinovat pentru că şi-a angajat fiul drept consilier personal, deşi legea interzice. În urma evaluărilor efectuate s-a constatat că, în calitate de pri­mar, Iordan Chisliţchi a semnat atât deci­zia de numire, cât şi contractul individual de muncă al lui Cătălin Chisliţchi, fiul acestuia, încălcând astfel prevederile le­ga­le privind unele măsuri pentru asigu­rarea transparenţei în exercitarea demni­tăţilor publice, a func­ţiilor publice şi me­diul de afaceri, preve­nirea şi sancţionarea corup­ţiei. Mandatul de primar al lui Iordan Chisliţchi, pentru comuna Pardina, a fost validat la data de 23 iunie 2008, iar după aproape un an, la 23 aprilie 2009, Cătălin fiul a fost numit consilier personal al tată­lui. Conform ANI, folosul material constă în veniturile salariale obţinute de către Cătălin Chisliţchi în perioada în care l-a consiliat pe tata primar, respectiv 24 sep­tem­brie 2009 – 9 februarie 2012. În com­ple­mentar, pentru conflict de interese, primarul Iordan Chisliţchi riscă eliberarea din funcţie şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o peri­oa­dă de 3 ani de la data rămânerii defini­tive a raportului ANI, ori, după caz, con­sti­tuie abatere disciplinară şi se sancţio­nează ca atare.