În contextul sărbătoririi Anului European al Patrimoniului Cultural în România, la solicitarea Institutului Naţional al Patrimoniului, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea a declanşat procedura de clasare (înscriere) în Lista Monumentelor Istorice din România pentru mai multe obiective din judeţul Tulcea edificate de Comisia Europeană a Dunării – precursoare a Uniunii Europene – sau rezultate de pe urma prezenţei şi activităţii acesteia între 1856-1939 la Dunărea de Jos, după cum urmează.

Lista obiectivelor pentru care s-a declanşat procedura de clasare

– Amenajări hidrotehnice şi portuare ale Comisiei Europene a Dunării (CED) de la Sulina;

– Farul CED de la Sulina, pe digul de sud, pe malul drept al Dunării, construit în a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec. XX – „Farul Stins”;

– Fosta locuinţă a inginerului şef al CED de la Sulina, construită între 1863-1877;

– Fostul sediul al Serviciului Tehnic al CED de la Sulina, construit între 1856-1863;

– Fostele locuinţe („vilele gemene”) ale CED de la Sulina, construite la începutul sec. XX;

– Fostele locuinţe ale lucrătorilor CED de la Sulina, construite cca. 1870 (în spatele Palatului CED);

– Atelierele CED de la Sulina, pe malul stâng (nordic) al Dunării, construite în a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec. XX (clădire birouri, biroul contabilității centrale a Serviciului Tehnic al CED, locuință hidrograf CED, locuință contabil Serviciul Tehnic al CED, locuință contabil, locuință contabil șef Contabilitate Generală a CED, locuință inginer prim-adjunct al CED, locuință maistru șef al atelierelor CED, hangar, depozit general, atelier mecanic, atelier modelaj și depozit piese, anexă a depozitului general, turnătorie, depozit de modele, depozit);

– Uzina de apă de la Sulina, construită între 1897-1903;

– Staţia de Supraveghere Fluvială a navigaţiei construită de CED la Ceatal Sf. Gheorghe între 1880-1882.

Legislaţie

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi cu prevederile art. 15, alin. 2 din Normele Metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2260 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării declanşării procedurii de clasare şi până la publicarea ordinului de clasare, dar nu mai mult de 12 luni, bunurilor imobile în cauză li se aplică regimul juridic de protecţie monument istoric, beneficiind de întregul efect al Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.