ANUNT DE LICITATII PUBLICE

Subscrisa COMUNA SARICHIOI, cu sediul in loc. Sarichioi, numarul 254, cod postal 827190, comuna Sarichioi, jud. Tulcea, telefon: 0240 563538, fax: 0240563511, avand C.I.F. 4508614, reprezentata legal prin primar d-l Finoghen Vitali-Cristian, anunta scoaterea la licitatie publica deschisa a vanzarii urmatorului teren din domeniul privat al Comunei Sarichioi:

 

Nr.

crt.

 

Localizare teren (imobil, constructii)

(tarla, parcele, nr.)

Intravilan sat Suprafata

(m.p.)

Pret de pornire la licitatie (fara taxe evaluare teren, cadastru si notariale) Stadiul licitatiei publice
1. T73, Cc 1365,Lot1 Enisala teren fara constructii: 15430m.p.

 

132235,10 lei

(1,8 euro/mp * 4,7615 lei * 15430 mp)

I etapa a licitatiei deschise

(minim 2 ofertanti eligibili)

2. T73,Cc1365,Lot2 Enisala Teren fara        constructii:

6609m.p.

56639,13 lei

(1,8euro/mp * 4,7615 lei * 6609mp)

I etapa a licitatiei deschise (minim 2 ofertanti eligibili)
3     T73,Cc1365 Enisala Teren fara

constructii:

132m.p.

1131,24lei

(1.8 euro/mp*

4,7615lei *

132m.p.)

I etapa a licitatiei deschise (minim 2 ofertanti eligibili)

curs leu/euro din data de –15.05.2019

1 euro =  4,7615 lei

Documentatia de atribuire se poate obtine de la Registratura Primariei Comunei Sarichioi, la adresa din antet, in termen de maxim 4 zile de la solicitarea si achitarea contravalorii documentatie respective, care este de 50 lei/set si se achita la Casieria Primariei Comunei Sarichioi.

 

 

Nr.

crt.

Termen limita

solicitare clarificari

Data si ora limita

depunere oferte

Data si ora tinerii sedintei

publice de deschidere a ofertelor

1. 03.06.2019, ora 16:00 07.06.2019, 10:00 07.06.2019, 10:30

 

 

Ofertele se depun la Registratura Primariei Comunei Sarichioi intr-un un plic sigilat in ordinea sosirii.

In cazul in care licitatia se va amana, revoca sau anula, se va organiza o noua licitatie.

Daca nici cea de-a doua licitatie nu este adjudecata, se recurge la negociere directa, in fiecare caz urmand a fi republicat anuntul de licitatie.

Data transmiterii prezentului anunt de licitatie spre publicare in ziarele Delta Tulcea si Obiectiv Tulcea este 16.05.2019, iar data afisarii la sediul institutiei este 16.05.2019.

      Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Tulcea.

 

PRIMAR,                                                  Consilier juridic,

Finoghen Vitali-Cristian                                     jr. Haralambie Daniel