Anunţ de presă

21 Noiembrie 2019

 Achiziție aparatură pentru filmat în cadrul ART FOCUS INTERNAȚIONAL

S.C. ART FOCUS INTERNAȚIONAL S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achizitie aparatură pentru filmat în cadrul ART FOCUS INTERNAȚIONAL”, cod SMIS 117493.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”- 2.1.A./ ITI.

Proiectul a fost implementat în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 31, bl. 19, cam. 8 sc. C, Parter, județ Tulcea, pe o perioadă de 29 de luni (respectiv între 27.07.2017 și 29.11.2019).

Valoarea totală este  de 1.239.243,40 lei, din care 769.024,76 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 135.710,25 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 334.508,39 lei este contribuția beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea activităților prestate de ART FOCUS INTERNAȚIONAL, care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea competitivității firmei, iar obiectivele specifice vizează creșterea numărului de clienți și crearea unui loc de muncă.

Pe perioada de implementare a proiectului s-au achiziționat echipamente de producție audio și video și a fost creat un loc de muncă. Valoarea adăugată a proiectului constă astfel în impactul pe care firma îl va avea asupra sectorului creativ de producție cinematografică, video și film de televiziune. Sectorul de producție cinematografică, video și film de televiziune din România nu este suficient dezvoltat și necesită investiții importante pentru a fi la nivelul standardelor europene.

Note: Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul social al firmei, Municipiul București,  Str. Ciacova nr. 19 sau la numărul de telefon 0721.329.945.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României