Anunț de presă

 

                        Data 23-25.04.2019

Privind finalizarea proiectului „ DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC NAST MARVA SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI”

 1. Numar referinta: Cod SMIS 116300 numarul contractului 2537/04.07.2018.
 2. Data publicarii anuntului: Aprilie
 3. Programul din care este finanţat proiectul: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri “.
 4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
 5. Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est
 6. Alte informatii: NAST MARVA S.R.L. anunta finalizarea proiectului demarat in data de 04/07/2018. Valoarea totala a contractului este de 1.134.150,68, lei (TVA inclus), iar valoarea finanţării nerambursabile este de 904.535,94 lei (768.855,55 lei finantare din FEDR si 135.680,39 lei finantare de la bugetul national).
 7. Durata de implementare a proiectului: 21 luni (01.08.2017– 30.04.2019).
 8. Locatia de implementare al proiectului: Oras Macin, Str. Vanatori nr. 61, Jud. Tulcea
 9. Obiectivul proiectului constă în cresterea competitivitatii economice a societatii NAST MARVA S.R.L. si diversificarea produselor sale
 10. Obiective specifice ale proiectului:
 • Diversificarea serviciilor oferite.
 • Achizitionarea elementelor de investitie si implementarea cu success a proiectului.
 • Cresterea cifrei de afaceri.
 1. Rezultate
 • Diversificarea serviciilor oferite.
 • Achizitionarea elementelor de investitie si implementarea cu success a proiectului.
 • Cresterea cifrei de afaceri.
 1. Impact: in urma implementarii, au fost create si ocupate 3 locuri de munca.

Numele şi detaliile de contact ale persoanei care poate oferi mai multe informaţii despre proiect: reprezentat legal al firmei BADICU MARIAN , Administrator, Tel: 0723540716

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020