Anunț de presă

 

                       Data 15-17.04.2019

 

Lansarea proiectului „ DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A MICRO ÎNTREPRINDERII YLE FIRE SRL  PENTRU EXECUȚIA DE CONSTRUCȚII PE STRUCTURA METALICĂ”

 

YLE FIRE SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A MICRO ÎNTREPRINDERII YLE FIRE SRL PENTRU EXECUȚIA DE CONSTRUCȚII PE STRUCTURA METALICĂ”, cod SMIS 119342, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri “.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.039.200,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 904.104,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a societatii si diversificarea produselor sale.

Impactul realizarii obiectivului general la nivelul intreprinderii va fi reprezentat de dezvoltarea si cresterea competitivitatii produselor si serviciilor companiei astfel incat sa faca fata cu succes pe piata interna si pe piata Uniunii Europene. In termen de trei ani de la implementarea proiectului, efectele realizarii acestuia pentru societate vor fi reprezentate de cresterea calitatii produselor firmei, imbunatatirea caracteristicilor tehnice ale acestora, cresterea competitivitatii societatii, a imaginii si cotei de piata a intreprinderii.

Impactul atingerii obiectivului general la nivelul regiunii ITI – DELTA DUNARII va fi reprezentat de cresterea gradului de ocupare prin crearea a 3 noi locuri de munca, inclusiv din categoria persoanelor defavorizate, care vor fi mentinute pe o perioada de minim 3 ani de zile de la finalizarea implementarii proiectului. Beneficiile pentru societate se regasesc in efectele multiplicatoare economice si sociale pe care le implica crearea de noi locuri de munca. De asemenea impactul asupra comunitatii locale se traduce si prin produse de calitate, precum si prin cresterea increderii consumatorilor pentru produse si servicii de un nivel calitativ ridicat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • diversificarea gamei de produse oferite;
  • achizitionarea elementelor de investitie si implementarea cu success a proiectului
  • cresterea cifrei de afaceri.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni (04.03.2019– 31.10.2019)

Informaţii suplimentare se pot obţine la: IULIAN MINDOIU , Administrator, Tel: 0784697022

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020