“R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE SULINA organizează licitaţie publică pentru concesionare imobil “clădire cantină + teren aferent”, pentru o perioadă de maximum 49 ani.

Licitaţia va avea loc în data de 16.07.2019, ora 15.00, la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina, str. I nr. 202, localitatea Sulina, judeţul Tulcea.

Solicitantii vor depune la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina, cererea de participare, care va cuprinde:

– numele/ denumirea solicitantului;

– adresa / sediul, nr. telefon/ fax/e-mail;

– obiectul pe care doreşte sa îl concesioneze;

– activităţile pe care doreşte sa le desfăşoare;

– durata de timp pentru care solicită concesionarea.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 21.06.2019

Pentru informaţii suplimentare va rugăm sa ne contactaţi la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina, 825400 Sulina, jud.Tulcea, str. I nr. 202, tel. 0787710631, fax: 0240/543650, e-mail: office@azlsulina.ro.