APIA anunţă că din această lună a demarat controalele administrative şi controlul preliminar al cererilor unice de plată aferente campaniei 2017, iar de la 1 iulie va începe şi controlul pe teren. Calendarul APIA, stabilit anterior crizei politice, va fi respectat întocmai: 1 iunie – 1 iulie, controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată; 1 iulie – 1 octombrie, controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al unor obligaţii specifice, în iarna sau în primăvara anului următor.

Conform APIA, selecţia eşantionului de control privind controlul la faţa locului se va efectua pe baza unei metode de eşan­tionare în cascadă, în vederea menţinerii numărului de beneficiari ce vor fi verificaţi la faţa locului, la un nivel rezonabil.

Având în vedere numărul mare de scheme din cererea unică de plată şi faptul că un fermier poate solicita una sau mai multe scheme de plată, coroborat cu faptul că rata de control trebuie atinsă la nivelul fiecărei scheme de plată, un fermier poate fi selectat în eşantion cu unul sau mai multe scopuri de control. La finalizarea procesului de eşantionare se va şti exact numărul de fermieri şi suprafaţa controlată, la nivelul fiecărui judeţ.

În mai multe rânduri, conducerea APIA a dat asigurări că nu vor mai fi „controlaţii de serviciu”, verificaţi ani la rând fermierii mari, listarea în eşantionul de control fiind făcută, exclusiv, de calculator.