APIA a început să elibereze adeverinţe pentru beneficiarii măsurii 14T- Plăţi privind bunăstarea animalelor- pachet b) păsări- campania 1017, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii cu  APIA pentru anul de cerere 2017.

Potrivit convenţiilor şi actelor adiţionale încheiate, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o a doua adeverinţă care confirmă faptul că solicitantul a depus în perioada 3-31 ianuarie 2017, aferentă anului de angajament 2017, cererea de plată şi a primit suma reprezentând 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. Prin această a doua adeverinţă se confirmă că suma reprezentând 25% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată aferentă anului de angajament 1 ianuarie-31 decembrie 2017. În cazul neeliberării niciuneia dintre aceste două adeverinţe, la cererea solicitantului, se poate elibera o adeverinţă prin care se confirmă faptul că s-a depus o cerere de plată şi reprezintă 75% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată aferentă anului de angajament 2017.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverinţa cuvenită beneficiarului pentru Plăţile privind bunăstarea animalelor, campania 2017.