Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea şi-a propus prin Planul de formare profesională pentru anul 2018, organizarea unui număr total de 24 cursuri (22 meserii), pentru 490 persoane, din care 22 cursuri pentru 462 şomeri şi 2 cursuri pentru alte categorii de beneficiari de servicii de formare profesională gratuite (28 deţinuţi în penitenciar).

Cursurile de formare profesională propuse pentru a fi organizate în anul 2018 sunt următoarele: administrator pensiune turistică (21 persoane); agent de securitate (21 persoane); agent vânzări (21 persoane); baby sitter (21 persoane); barman (21 persoane); bucătar (21 persoane); comunicare în limba engleză (21 persoane); confecţioner asamblor produse textile (21 persoane); contabil (21 persoane); manichiură pedichiură (21 persoane); inspector în domeniul securităţii în muncă (21 persoane); lăcătuş construcţii metalice şi navale (21 persoane); lucrător în comerţ (21 persoane); lucrător în creşterea animalelor (21 persoane); lucrător în cultura plantelor 21 persoane; lucrător finisor pentru construcţii (21 persoane); lucrător în structuri pentru construcţii (21 persoane); lucrător în tâmplărie (21 persoane); maseur (21 persoane); ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimantatie (42 persoane); patiser (21 persoane); sudor (21 persoane); lucrător în cultura plantelor (28 deţinuţi în penitenciar).

Una din cele mai importante măsuri active pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă este formarea profesională, deoarece prin asigurarea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective: satisfacerea solicitărilor imediate pe piaţa muncii şi anticiparea evoluţiilor viitoare ale pieţei muncii. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care urmează gratuit un program de formare profesională au următoarele drepturi pe perioada derulării cursului:

– să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină gratuit, de cel mult două ori, examenul de absolvire la finalizarea cursului;

– să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;

– să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;

– să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun;

– să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului;

– să se retragă de la curs fără a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională dacă se încadrează în muncă sau dacă încep o activitate economică.

Pentru înscrierea la un program de formare profesională sunt necesare următoarele documente:

– cerere tip (se completează la sediul A.J.O.F.M.  Tulcea)

– copie act de identitate

– copie certificat de naştere

– copie certificat căsătorie (pentru femei)

– copie diplomă studii (ultimul act de studii)

– adeverinţa medicală – apt pentru curs – eliberată de medicul de familie

– adeverinţa de venit eliberată de la ANAF.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care doresc să urmeze un curs de formare profesională, pot afla informaţii suplimentare în legătură cu programele de formare profesională, de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea din str. Grigore Antipa nr. 10, etaj 1, camera 104, sau la telefon: 0240/516858 – int.111 şi 118.