Administraţia Rezervaţiei Bio­sferei Delta Dunării lucrează la în­cheierea unor protocoale de colabo­rare cu toate instuţiile care au în atri­buţii şi con­trolul piscicol din perime­trul rezer­vaţiei, precum şi la un regu­lament de funcţionare a corpului unic de control.

Potrivit declaraţiei prefectului Lucian Simion, noul Comisariat unic va dirija toate acţiunile antibraconaj din această zonă, având însă şi angajaţi proprii.

„Corpul unic de control este o en­ti­tate în cadrul ARBDD-ului care deo­camdată nu are angajaţi, fiind doar în faza de început. Este un pro­ces care va mai dura, sunt posturi pe care ARBDD le va scoate la concurs şi lu­crurile vor mai dura încă câteva luni. Noi vrem ca orice acţiune de con­trol pe care o fac partenerii Admi­nistraţiei să fie făcută cu comunicarea în timp util către acest Comisariat unic.

În imediata perioadă, Administra­ţia va încheia protocoale de colabo­rare cu toate instituţiile care fac control piscicol în Delta Dunării şi între timp vom propune legislaţia necesară ca organele de control din zona Poliţiei Deltei, din zona ANPA sau Gărzii de Mediu să revină toate sub aceeaşi cupolă a Corpului unic de control. Trebuie însă să le găsim un statut special acestor oameni care sunt angajaţi ai acelor instituţii. Urmează ca, în faza a doua, aceste parteneriate să fie trecute printr-o hotărâre de Guvern şi să se finalizeze un Regulament de organizare şi funcţionare”, a declarat prefectul Lucian Simion.