* În medie, câte 25 de mii de lei de căciulă

Casa Judeţeană de Pensii Tulcea a facut recent o serie de precizări cu privire la indemnizațiile eșalonate în plată confrom Ordonanței de Urgență nr.53/2010. Astfel, drepturile avute în vedere sunt indemnizaţii cuvenite revoluţionarilor sau, după caz, urmaşilor acestora, în temeiul Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

În anul 2010 s-a preconizat emiterea unui număr de circa 5.000 de noi certificate pentru cereri depuse în tot intervalul 2004 – 2010. Sumele necesare plăţii drepturilor lunare şi a celor restante presupunea un efort financiar semnificativ, astfel că Guvernul Boc a decis că se impune eşalonarea plăţii drepturilor restante (nu şi a celor curente). Situaţia a fost reglementată prin OUG nr.53/2010, act normativ care a prevăzut ca sumele restante să se achite, după caz, în 3 tranşe, esalonat, în anii 2012, 2013 si 2014, în funcţie de cuantumul total al sumelor restante cuvenite. Având în vedere aceste prevederi legale, ţinând seama că pentru asigurarea resurselor necesare a trebuit realizată rectificarea bugetară, aplicarea efectivă a dispoziţiilor OUG nr.53/2010 a devenit posibilă în luna decembrie 2012.

Eşalonarea vizează exclusiv drepturi restante, indemnizaţiile reprezentând drepturi lunare care au fost şi sunt achitate în mod curent.

„În judeţul Tulcea avem 13 cazuri de beneficiari de indemnizaţii cuvenite revoluţionarilor în temeiul Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, care vor primi suma eşalonată pentru anul 2012. Suma care se va plăti în luna decembrie 2012 este de 320.000 lei”, a declarat Mihaela Stănciulescu, director la Casa Judeţeană de Pensii Tulcea.

Altfel spus, din totalul celor 34 de revoluţionari tulceni câţi are recunoscuţi Tulcea, la 13 dintre ei în prag de sărbători le-a pus Dumnezeu mâna în cap, cu câte 250 de milioane de lei de căciulă …