În situația în care ești între două locuri de muncă, dar vrei să îți păstrezi calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, există o soluție: îți poți încheia un contract de asigurare pe numele tău și, cu o sumă destul de mică (mai puțin de 100 de lei lunar), poți beneficia de servicii medicale acordate de furnizorii care au încheiat contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea.

Este vorba despre tratamente în ambulatoriu, medicamente gratuite și compensate, consultații etc, acordate în cadrul contractului pe anul în curs.

Conform celor transmise de reprezen­tanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ceea ce trebuie să faceți pentru a vă asigura este extrem de simplu. În primul rând, trebuie să luaţi legătura cu circa financiară de care aparţineţi pentru a plăţi contribuţia de sănătate.

Cuantumul lunar al contribuţiei este de 5,5 % din salariul minim pe economie. Apoi, vă puteţi adresa Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea (sau cea în evidenţa căreia figuraţi) cu chitanţa de la Fisc şi copie după buletin sau cartea de identitate.