Asociația „Gifted Center” din Tulcea anunță începerea selecției copiilor supradotați (IQ superior) în vederea formării unei grupe de 15 copii, cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani, ce va urma Programul Gifted Center dedicat în exclusivitate copiilor cu abilități înalte. Ocuparea locurilor se va face în ordinea înscrierii, data limită de înscriere fiind 30 iulie. Termenul se poate prelungi până la ocuparea celor 15 locuri, dar nu mai târziu de 15 septembrie.

Acest program de educație diferențiată și lucru pe plan individualizat de învățare  se va derula în perioada octombrie 2018 – iunie 2019, pe structura anului școlar clasic. Programul este elaborat și realizat de traineri specializați ce vor folosi metode specifice copilului „gifted” (talentat, dăruit): învățare accelerată, învățare prin studii de caz, educație auto-direcționată prin metoda SOLE, rezolvarea de probleme practice, crearea de provocări care să-i stimuleze pe copii dincolo de capacitățile curente, dincolo de cotidian etc. Parcurgând acest program, copiii vor învăța să-și recunoască și să își dezvolte potențialul deosebit care îi caracterizează, să interacționeze și să relaționeze cu alți copii cu IQ superior. În acest demers educațional, părinții devin parteneri în educația copiilor și beneficiază la rândul lor de consiliere specifică psihopedagogiei copilului gifted, în cadrul întâlnirilor lunare cu specialiștii.

Selecția copiilor presupune parcurgerea a patru etape. Pentru prima etapă – TESTAREA – se aplică testul WISC IV – Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – prin care se evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni.  Acesta este un instrument recunoscut de măsurare a abilității cognitive a copiilor, bazat pe teorii recente din domeniul psihologiei, fiind totodată unul dintre cele mai folosite teste la nivel internațional. Testul este validat și normat pe populația României și conține 15 subteste ce măsoară: inteligența nativă, raționamentul verbal, memoria de lucru, viteza de procesare a informației, scorul total IQ.

Pentru cei interesați, participarea la această primă etapă costă 200 de lei, iar plata se va face în contul Asociației Gifted Center, deschis la Bancpost (RO81BPOS37020731266RON01), CIF 38216142, prin sponsorizare, cu contract.

Copiii cu IQ superior (IQ mai mare sau egal cu 130), rezultat din testarea efectuată în prima etapă, care vor să se înscrie la Programul Gifted Center trebuie să parcurgă și următoarele trei etape: EVALUAREA COMPORTAMENTALĂ (2),  INTERVIUL MOTIVAȚIONAL PĂRINȚI ȘI COPII (3) și respectiv CONSILIEREA (4). Participarea la aceste trei etape costă 150 de lei, iar plata se face în contul mai sus menționat.

Pentru înscrieri, cei interesați sunt rugați să trimită mesajul „test” fie pe adresa de e-mail giftedcentertulcea@ gmail.com, fie la numărul de telefon 0721.235.565. În cel mai scurt timp, aceștia vor fi contactați de specialistul psiholog cu care se va stabili programarea pentru testare. Informațiile suplimentare se vor trimite prin poșta electronică.