La Casa Avramide s-a desfăşurat ieri conferinţa de lansare a Asociaţiei „Gifted Center”, pe lângă fondatorii acesteia participând, din partea autorităţilor locale, primarul municipiului, Constantin Hogea, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Dumitru Mergeani. Deschiderea a fost făcută de Cristina Dinu, în calitate de membru fondator al asociației, alături de profesoara Liliana Coleașă și de psihologul Sanda Dumitrescu.

„Am avut iniţiativa înfiinţării acestei asociaţii care are ca scop descoperirea, promovarea, dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor copiilor supradotaţi din judeţul Tulcea şi din zonele limitrofe, obiectivul nostru fiind îmbunătăţirea situaţiei copiilor supradotaţi prin mai buna lor integrare socială şi şcolară. Ideea înfiinţării a venit dintr-o experienţă personală, copilul meu având un I.Q. superior. Am constatat că au fost testaţi mai mulţi copii din judeţul nostru, care nu au putut participa la câteva cursuri specializate din Bucureşti. Vrem să informăm părinţii, cadrele didactice, să ne facem cunoscuţi, apoi să identificăm aceşti copii şi să propunem programe speciale, să-i aducem laolaltă şi, astfel, să le dăm posibilitatea să-şi valorifice potenţialul. Pe de altă parte, ne propunem să diseminăm prevederile Legii nr. 17/2007 şi Legii nr. 1/2011 pentru dreptul la educaţie diferenţiată; din cauza lipsei de resurse, aceste legi nu sunt întotdeauna aplicate. Ce înseamnă supradotarea? Specialiştii consideră că un astfel de copil are un nivel de inteligenţă de peste 130, însă dezvoltarea cognitivă vine într-un dezechilibru, în sensul că, din punct de vedere emoţional şi social, copiii nu sunt pregătiţi pentru ceea ce vor ei să afle. Au interese care-i depăşesc emoţional, drept care îşi ascund din calităţi, din capacităţi. De multe ori, aşadar, calităţile se pierd”, a afirmat prof. Liliana Coleaşă, adăugând că, în România, sunt actualmente peste 150.000 de copii cu I.Q. superior. Legile menţionate prevăd înfiinţarea în şcoli a unor centre de excelenţă (care au existat la un moment dat), dar pentru Legea nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, nu au fost elaborate norme de aplicare. Centrele de excelenţă existente (câte mai sunt) se adresează doar copiilor care au un randament mare de învăţare sau inteligenţă peste medie, „numai că la copiii supradotaţi intervin determinarea şi creativitatea de a finaliza un proiect altfel decât prin soluţiile din norme. Iar aici trebuie lucrat cu specialişti”.

În cazul în care abilitățile copiilor nu sunt identificate la timp și nu sunt stimulate adecvat, acestea riscă să rămână într-o stare latentă, să nu fie puse în valoare, să nu se dezvolte atât cât le-ar permite potențialul sau să și le ascundă (profil underground). Un număr imens din copiii cu abilităţi înalte sunt gifted underground, dar îşi ascund calitățile pentru a nu fi supuşi pedepselor mediului lor social şi pentru a fi acceptaţi în colectivităţi.

Ce propune A.G.C.?

Asociaţia va oferi cadrul pentru desfăşurarea unui program educaţional special, ce va consta în: Atelier de muzicoterapie – Angelica Postu; ComunicaRE – Constantin Nicolau; Curs de Învăţare Accelerată – Marian Cernăuțeanu; Lecții de gândire CoRT- Gabriela Cosma; Dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi a creativităţii prin arte plastice – Laurențiu Midvichi; Gândire creativă – Cristina Chirilov; Întâlniri cu personalități autentice care servesc drept model de viață, de comportament, de succes în viața socială sau profesională cu un impact deosebit asupra factorului motivațional al copilului gifted (Răzvan Popovici, Angelica Postu etc.); Cursuri de dezvoltare personală; Întâlniri periodice ale părinților copiilor gifted cu specialiști, deoarece părinţii sunt implicaţi în aceeaşi măsură.

Activitățile se vor desfăşura în Centrul Sofia, coordonat de Direcția pentru Asistență și Protecție Socială (pentru care a fost încheiat un acord de colaborare pe 2 ani) și Casa Avramide.

Cât despre constituirea grupei de lucru, pentru început se va forma o grupă de 15 copii, cu vârste cuprinse între 8 – 11 ani. Selecţia se va face prin aplicarea unui test de evaluare a inteligenței emoționale, acest proces constând din patru etape ce se vor desfășura în perioada martie – mai 2018. Pentru utilizarea acestui text pentru măsurarea funcţionării intelectuale generale a copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani, pentru evaluarea a patru dimensiuni: verbal, raţionament, memorie şi viteză de procesare a informaţiei. Sponsorii care au ajutat la achiziţionarea testului (wisc IV) pentru descoperirea abilităţilor înalte – cumpărat de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj – Napoca, testul este validat la nivel internaţional, iar psihologul Sanda Dumitrescu are licenţă pentru a-l utiliza – sunt Fundaţia Coral Delta Tulcea şi S.C. Brigley S.R.L. Băltenii de Sus. Cursurile vor începe în octombrie a.c.

A.G.C. urmează ca în scurt timp să încheie un parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru popularizare în şcolile din judeţul nostru. Costurile – destul de ridicate – ale cursurilor vor fi stabilite în funcţie de mai mulţi factori, „dar aceasta este o modalitate excepţională de a implica comunitatea locală, mediul de afaceri în susţinerea acestor copii”.

Asociaţia va depune în scurt timp la Primăria Tulcea un proiect, elaborat în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, prin care urmăreşte achiziţionarea unei baze materiale adecvate scopurilor şi, eventual, plata anumitor traineri.

Mai ştiu aceşti copii ce e copilăria? „Copiii vor învăţa aici foarte mult, dar nu ca la şcoală. Totul este o joacă, iar rolul psihologului în acest program este evident, fiind coordonatorul, iar de la traineri – colaboratorii lui – se aşteaptă la final un feedback, toate informaţiile despre un copil se pun cap la cap, iar părinţii primesc un raport periodic, stabilindu-se astfel obiective individuale. Noi urmărim să înţeleagă că sunt nişte copii speciali, dar la modul pozitiv, care sunt capacităţile lor şi cum le pot valorifica în mod creativ. Să se joace, să devină ei, să se exprime aşa cum vor, cum pot şi cum îşi doresc! Noi îi provocăm prin metode speciale de lucru să-şi pună întrebări şi să găsească jucându-se răspunsuri la acestea!”, a mai spus prof. Liliana Coleaşă.

Pentru ajutorarea părinţilor cu copii supradotaţi, dar cu venituri mici, autorităţile administraţiei publice locale vor lua în considerare instituirea, începând cu anul viitor, a unor burse de excelenţă.

„De obicei, suferința ne face să fim mai sensibili la copiii mai puțin norocoși, cu dizabilități, cu diabet, cu boală celiacă, cu autism, și uităm că avem și copii supradotați, copii cu abilități înalte, care și ei au nevoie de ajutor.

Este un moment astăzi în care alegem să fim alături de acești copii supradotați. Este posibil ca printre ei să fie lideri ai generației viitoare. Au nevoie de instruire, au nevoie de ajutor, au nevoie să fie înțeleși pentru că, de multe ori, comportamentul lor poate părea pentru unii ciudat, pentru alții de neînțeles, fiind un comportament al unui copil mult peste media celorlalți. Un astfel de copil supradotat a fost descoperit după o vizită la un psiholog, pentru că acel copil era neînțeles la școală, era neatent, pentru el totul era foarte simplu, iar pentru ceilalți, de neînțeles. A fost dus la psiholog, care i-a spus părintelui că acel copil nu are nimic, ci este doar supradotat și din această cauză nu se regăsea.

Iată că Asociația Gifted Center, pe care ați înființat-o, și vă felicit pentru acest lucru, vine în întâmpinarea acestor copii, pentru a-i ajuta pe ei și pe părinții lor.

La Consiliul Județean, am fost aproape de toate asociațiile cu astfel de inițiative, eu personal m-am implicat în multe evenimente de acest tip și mă voi implica în continuare, ușa noastră este întotdeauna deschisă. Avem nevoie de acești copii, pentru că mulți dintre ei se pierd: fie nu reușesc să se dezvolte, să-și mențină aceste abilități înalte, fie le ascund pentru că nu vor să fie diferiți de ceilalți. Astfel se pierd valori de care noi, românii, chiar avem nevoie“, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Mergeani.