SEDIU CJ TULCEAUnul dintre proiectele supuse atenţiei consilierilor judeţeni pri­veşte creşterea cu 12% a salariilor perso­nalului angajat în aparatul de spe­cialitate al Consiliului Judeţean şi ale angajaţilor în instituţiile subordonate CJ.

Potrivit prevederilor art.1 alin. (5^2) din Ordonanţă de Urgenţă  nr. 83/2014 privind salarizarea perso­nalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice  prin excepţie de la preve­derile alin. (1) şi (2), ale aceluiaşi articol din ordo­nan­ţă, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o creştere salarială pentru personalul angajat în insti­tu­ţiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiţii: a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat; b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!