5 aprilie este prima zi a acestui an în care furnizorii de servicii medicale interesați să aibă contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea, pentru anul în curs, pot depune documentele necesare contractării.

Conform unui anunț transmis de oficialii CJAS Tulcea, procesul de contractare se încheie la finalul acestei luni, dar cererile de contractare trebuie trimise până pe data de 13 aprilie 2018.

„În vederea încheierii contractelor pe anul 2018, furnizorii vor transmite cererea de contractare şi documentele necesare încheierii şi negocierii contractelor, prevăzute în actele normative în vigoare, doar în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Cererea de contractare şi documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresa de e-mail office@castl.ro, în format .pdf”, spune ec. Eugenia Vasile, președinte – director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea.

Documentele necesare contractării se află pe pagina web a CJAS Tulcea (www.cnas.ro/castl/) şi vor afişate la sediul instituţiei.

Conform unui anunț transmis tot de oficialii Casei de Asigurări, toate documentele vor fi depuse în formatul solicitat și toate trebuie să fie în termen de valabilitate la data contractării, cu obligaţia furnizorului de a le reînnoi pe toată perioada derulării contractului.

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit doar în format electronic asumate fiecare în parte, prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare şi documentele necesare vor fi scanate individual și transmise la adresa de e mail office@castl.ro, în format .pdf, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Același reprezentant legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată.

Medicii, pentru a intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, trebuie să deţină semnătură electronică extinsă/calificată.

„Nedepunerea documentelor în formatul solicitat, la termenul stabilit, va duce la respingerea dosarului”, mai spun reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea.