Astăzi, la Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” are loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județ. Este vorba de 48 de posturi de direc­tor și 13 posturi de director adjunct, pentru care candidează 45 de cadre didactice.

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 9.00 și durează maximum 90 de minute iar accesul candidaților în săli se face în intervalul orar 8.00-8.30.

Potrivit informațiilor furnizate de inspec­torul adjunct al Inspectoratului Școlar Județean, Mioara Ranciu, în urma depunerii candidaturilor, s-au înregistrat o serie de posturi pentru care nu există niciun candidat, cum ar fi la nivel municipal Colegiul Anghel Saligny pentru postul de director, Liceul de Artă George Georgescu, pentru postul de director adjunct sau Școala Ioan Nenințescu, unde a fost respinsă o candidatură pentru postul de director, dar și la școlile din deltă (Pardina, Ceatalchioi, Maliuc).

La polul opus, au fost înregistrate cazuri în care există trei candidați pentru același post (la Școala Gimnazială Peceneaga), sau doi candidați pe post, la Colegiul Econo­mic Delta Dunării, la școlile Gimnazială nr. 12 din muncipiu, dar și din Ciucurova sau Mihai Bravu. De asemenea, există și cazuri de candidați care și-au depus dosarele pentru două posturi.

După desfășurarea probei scrise, până la data de 18 iulie are loc elaborarea grafi­cu­lui de desfășurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae și de inter­viu și invita­rea observatorilor să participe la aceste probe, conform graficului stabilit dar și transmiterea acestor grafice la minister. În perioada 19-31 iulie se vor organiza și des­fă­șura probele de evaluare a curriculu­mului vitae și a probei de interviu, dar și soluționarea contestațiilor înregis­trate, pentru ca până pe 2 august să se afișeze rezultatele finale ale concursului.

De asemenea, în perioada 21-23 august se vor emite deciziile de numire în funcție începând cu 1 septembrie 2017 (prin concurs sau prin detașare în interesul învățământului).