Astăzi se afișează rezultatele finale la proba scrisă a examenului de Titularizare, după analizarea celor 20 de contestații depuse (şapte contestaţii depuse de candidaţii cu note sub 5, 11 contestaţii cu note între 5 şi 7 şi două contestaţii cu note peste 7).

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea Inspectoratului Școlar Județean, din cei 137 de profesori care au susținut examenul, doar 51 au obținut note peste 7 (37,22%), alți 59 de candidați au obținut note cuprinse între 5 și 7 (43%), iar restul de 27 de candidați au obținut note sub 5.

Cei mai mulți concurenți au dorit un post de titular pe Limba română, elemente de pedagogie preșcolară și metodica des¬fășurării activităților instructiv educative în învățământul primar (28 candidați), respectiv pe Istorie (22 candidați).

De asemenea, pentru Educație Fizică și Sport s-au înscris 20 candidați, pentru Limba și Literatura Română  18, pentru Geografie – 17, pentru Limba Engleză – 16, pentru Matematică  – 11, la fel ca pentru Psihopedagogie Specială, pentru Limba română, elemente de pedagogie preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv educative în grădinițe – 10, pentru Religie Ortodoxă – șapte.

Potrivit datelor făcute publice de către Ministerul Educației, la nivelul județului Tulcea, doar șapte candidați din cei 28 participanți pentru posturile de Limba română, elemente de pedagogie preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv educative în învăță­mân­tul primar au reușit să obțină note peste 7, aceștia având posbilitatea să opteze pentru posturile libere pentru titularizare. În schimb, din totalul de 22 de candidați la disciplina Istorie, 10 au obținut note peste 7, în timp ce la Educație Fizică și Sport, doar trei candidați din 20 au reușit să obțină note peste 7.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeteminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie.