Guvernul a aprobat recent metodologia prin care se calculează drepturile salariale ale personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare și control și pentru personalul didactic auxiliar din învățământul de stat.

Actul normativ stabilește, pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, salariile de bază de care beneficiază de la 1 august, salarii care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!