La finalul lunii trecute, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost încărcat anunțul de participare la licitație pentru „Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul – Reabilitare și modernizare rețea canalizare strada Bacului și strada Viticulturii, Municipiul Tulcea“.

Este vorba despre un contract de servicii, prin care prestatorul este responsabil de elaborarea documentelor necesare pentru realizarea investiției de reabilitare, respectiv modernizare a rețelelor de canalizare de pe cele două străzi din municipiu.

Mai exact, este vorba despre autorizarea executării lucrărilor de construire și proiectul pentru organizarea lucrărilor. De asemenea, proiectantul general are obligația de a supune proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire spre verificare unor specialiști verificatori de proiecte atestați, pentru fiecare specialitate în parte, se arată în anunțul postat în SEAP.

Tot câștigătorul licitației va asigura și asistența tehnică pe perioada de execuție, cât și în perioada de garanție a lucrărilor de construcție.

Documentele urmează să fie gata în maxim 20 de luni de la data atribuirii contractului, termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare fiind 26 ianuarie 2018, ora 16.00. Data la care se va finaliza procedura de evaluare a ofertelor este 20 februarie (ora 18.00).

Conform aceluiași anunț din SEAP, valoarea totală investiției (asigurată din fonduri bugetare) este estimată la 48.359 de lei, fără TVA.