Aşa cum prevede Statutul Partidului Na­ţional Liberal, alegerile la vârful parti­dului sunt urmate de cele în organizaţiile teritoriale.

Conducerea Organizaţiei Judeţene a apro­bat un calendar al adunărilor generale, alegerile urmând să se încheie cu Confe­rinţa Judeţeană. Începutul a fost dat la finalul săp­tămânii trecute, cu organi­zaţiile din Izvoarele şi Valea Teilor (sâmbătă), res­pectiv cele din Niculiţel şi Isaccea (dumi­nică). „Privitor la data de desfă­şurare a Conferinţei Munici­pale, pentru că acolo lucrurile sunt mai laborioase, adică va trebui ca întâi să aibă loc alegeri în toate organizaţiile de cartier, conform Statutului, încă nu am stabilit-o. Biroul Politic Municipal are mandat să-şi stabilească singur calendarul pe care bineînţeles că-l vom aproba în Biroul Politic Teritorial; bă­nuiesc că alegerile în Organi­zaţia Munici­pală vor avea loc spre final”, a anunţat Octavian-Marius Popa, preşedintele Organi­za­ţiei Judeţene.

Cât priveşte Conferinţa Judeţeană, li­be­ralii tulceni au propus Biroului Permanent Central două date: fie sfârşitul lunii iunie, fie începutul lunii iulie.

Liderul Popa apreciază că „alegerile sunt binevenite, deoarece menţin în activitate viaţa de partid, mai ales că 2014 e un an electoral destul de greu, unde în mai vom avea alegeri europarlamentare, iar în decembrie, pe cele prezidenţiale. Partidul trebuie să fie pregătit pentru a face faţă cu succes tuturor acestora”.

Actualul preşedinte al liberalilor din judeţul nostru va candida – „probabil ultima candidatură pentru şefia PNL Tulcea” – pentru un nou mandat, în scopul de a conduce cu succes organizaţia pentru alegerile de anul viitor, în special pentru cele prezidenţiale, „unde Tulcea speră să dea preşedintele României”.