Ieri a fost prima zi de înscriere a elevilor în învăţământul primar, această primă etapă urmând să se încheie pe data de 14 martie. Părinții pot completa și depune online sau la unitatea de învă­țământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, cererile vor fi procesate în școli în perioada 18-20 martie, urmând ca acestea să fie admise sau respinse, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ. În perioada 21-22 martie, școlile vor afișa la sedii dar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Tulcea numărul de locuri rămase libere și listele cu copiii neînscriși după prima etapă.

În județul Tulcea vor funcțio­na, în anul școlar 2014-2015, 92 de clase pregătitoare pentru elevi, iar numărul copiilor recenzați și care, potrivit statisticilor, vor fi înscriși anul acesta la școală este de 1800. Cele mai multe clase pregătitoare vor func­ționa în cadrul școlilor: „Alexandru Ciucurencu”, „Elena Doamna”, Şcoala Gimna­zială nr. 12 din municipiul Tulcea, dar şi în Măcin, la Şcoala Gimna­zială „Gheorghe Banea”, şi Şcoala Gimnazială Jurilovca.

Cea de-a doua perioadă de înscriere în învățământul primar este între 25 martie – 4 aprilie, când părinții pot depune cererile tip la secretariatul unității de învăță­mânt aflate pe prima poziție din­tre cele trei opțiuni exprimate pen­tru etapa a doua. Potrivit Mi­nisterului Educației, vor fi înscriși copiii care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.