În anul 2013, Casei Judeţene de Pensii Tulcea i s-au repartizat 1859 bilete de tratament, din care 432  în unităţile de tratament balnear proprietate a CNPP şi 1427 în alte unităţi de profil.

În bazele de tratament sunt tratate în principal afecţiuni reumatismale (Lacu Sărat, Amara, Techirghiol, Mangalia, Eforie Nord, Herculane, Băile Felix, Saturn), digestive (Căciulata, Olăneşti, Sângeorz Băi), cardiovasculare (Vatra Dornei, Covasna, Tuşnad, Buziaş) respiratorii (Slănic Modova, Tg. Ocna, Slănic Prahova, Govora) şi ale sistemului nervos (Sinaia, Voineasa).

Biletele de tratament balnear s-au acordat în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care s-au solicitat bilete de tratament balnear, prin alocare automată  informatic,  în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare.

Biletele de tratament balnear se acordă individual, sau altei persoane desemnată de titular  pe bază de procură. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet  de tratament balnear în cursul anului calendaristic respectiv.

Cererile pentru bilete de tratament balnear se depun cu cel puţin 30 zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet, pe formular tip cerere.

Pentru pensionari, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie inclusiv din pensia brută acordată de casele sectoriale de pensii din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. Pentru pensionarii care au şi calitatea de asiguraţi contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut  al drepturilor de pensie inclusiv din pensia brută acordată de casele sectoriale de pensii şi din nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asi­gurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia.

Pentru şomeri contribuţia individuală este de 50% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, iar pentru salariaţi şi asiguraţi pe bază de declaraţie/contract de asigurare socială contribuţia individuală  este de 50 % din preţul biletului în situaţia în care câştigul brut de natură salarială realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale  este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut  utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau preţul integral al biletului, în situaţia în care câştigul brut de natură salarială realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale  este mai mare decât câştigul salarial mediu brut  utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii –  contribuţia individuală  este de 50% din preţul biletului, conform art.278 din Legea nr.1/2011.

În anul 2013 au fost înregistrate  un nr. de 2753 cereri de bilete de tratament, cele mai solicitate staţiuni fiind: Techirghiol, Covasna, Lacu Sărat, Mangalia, Căciulata, Tuşnad, Vatra Dornei.

Din 1859 bilete repartizate s-au valorificat 1763 de bilete, din care gratuite 279.  Gradul de valorificare a fost de 94,85%.

Pentru anul 2014, distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţionala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, în baza cererii depusă  începând cu data de 15.01.2014. Formularul de cerere se găseşte la sediul CJP Tulcea sau pe site-ul instituţiei.