În data de 19 septembrie 2018, reprezentanții instituției Avocatul Poporului – Biroul teritorial Constanţa, vor fi prezenți în Tulcea, pentru a acorda audiențe cetățenilor și pentru a primi petiții, venind în întâmpinarea persoanelor din Județul Tulcea și facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituția Avocatul Poporului în soluționarea problemelor pe care le întâmpină în relația cu autoritățile publice.

Activitatea se va desfășura la sediul Instituției Prefectului Județul Tulcea, Str. Păcii nr. 18, începând cu ora 1000, în spațiul pus la dispoziție.

Acordarea audiențelor este gratuită, iar pentru cererile adresate instituției Avocatul Poporului nu se percep taxe de timbru.

Precizăm că, instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor în raport cu autoritățile publice. Orice persoană fizică care se consideră lezată într-un drept al său de către o autoritate publică (prefecturi, primării, consilii județene, municipale, orășenești și comunale, direcții, inspectorate, case de pensii, servicii, oficii), cu excepţia autorităţii judecătoreşti, se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului.

Instituția Avocatul Poporului contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre persoanele fizice și autorități ale administrației publice, prin mediere și dialog, în scopul soluționării problemelor cetățenilor.

Nu intră în competența instituției Avocatul Poporului actele autorității judecătorești, ale Parlamentului, Președintelui sau ale Guvernului.

Pentru persoanele interesate, reamintim că Biroul teritorial Constanța al instituției Avocatul Poporului are sediul în municipiul Constanța, Bdul. Tomis nr. 51, camera 6; tel./fax – 0241.550.544, program de audiențe: luni-joi, orele 900 -1600, vineri – orele 900 -1400, iar petițiile pot fi trimise și prin poștă sau prin email la adresa: avpconstanta@avp.ro sau prin fax.

De asemenea, vă invităm să accesați site-ul instituției Avocatul poporului la adresa www.avp.ro, care conține informații detaliate cu privire la activitatea instituției.