elevi bacalaureatElevii absolvenți ai claselor a XII-a și a XIII-a susțin astăzi prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat, cea la Limba și literatura română. La această probă s-au înscris 1.110 elevi din promoția curentă și din promoțiile anterioare, iar examenul se va desfășura în cele patru centre din municipiul Tulcea, stabilite de Inspectoratul Școlar Județean, la liceele „Spiru C. Haret”, „Grigore Moisil”, „Anghel Saligny” şi Liceul Economic „Delta Dunării”.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, se precizează în metodologia de examen.

Subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii: să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de Ministerul Educației Naționale; să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor. De asemenea, subiectele trebuie să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe; să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore.

Baremele de evaluare şi de notare se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.

Următoarea probă scrisă, proba obligatorie a profilului, la Istorie sau Matematică, se va desfăşura miercuri, 28 iunie, iar proba la alegere a profilului şi specializării va avea loc pe data de 30 iunie. Pe data de 5 iulie vor fi afişate rezultatele, elevii nemulţumiţi de rezultate având posibiltatea să depună constestaţii în aceeaşi zi, între orele 16.00 – 20.00. Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 10 iulie.