bacalaureat-examen-elevi-competente-digitalePeste 1.000 de elevi absolvenţi ai claselor a XII-a şi a XIII-a vor participa astăzi şi mâine la proba de Evaluare a competenţelor digitale din cadrul Bacalaurea­tului, urmând ca în perioada 14-16 iunie să se desfăşoare proba de Evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, probă la care în judeţul Tulcea s-au înscris 901 elevi.

Bacalaureatul este susţinut în această sesiune de 1.195 de elevi, iar cei care nu s-au înscris la probele orale ale examenului au promovat probele în anii trecuţi sau au susţinut teste care echivalează probele de Evaluare a competenţelor digitale şi lingvistice.

„Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale, se stabilesc de Centrul Naţional de Evaluare și Exami­nare, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaborată pe baza programei şcolare a disciplinei „Tehnologia Infor­maţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilu­rile şi specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere”, se precizează în metodologia de examen.

Rezultatul evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.