Aproximativ 17 milioane de euro sunt în prezent puse la dispoziția comunelor și ONGurilor prin mecanismul financiar ITI Delta Dunării, bani cu care pot fi susținute investiții care vizează modernizarea drumurilor, a sistemelor de alimentare cu apă, crearea și modernizarea infrastructurii educaționale.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR a publicat ghidul final de finanțare pentru Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică iar teritoriului ITI Delta Dunării îi sunt alocate 16.777.774 Euro. Obiectivele de finanţare sunt pentru creare și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, elemente de bază pentru comunitatea rurală, pentru crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

Beneficiari pot fi atât comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare, cât şi ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school). Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși, 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată),, 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri, 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială sau 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin. Pentru ONG-uri sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 euro pentru proiectele de infrastructură educaţională/socială.

Pentru componentele apă/apă uzată și modernizare drumuri locale pot depune proiecte numai UATurile care nu au proiecte deja contractate prin această submăsură în cadrul PNDR 2014-2020.