Pe site-ul Consiliului Județean Tulcea a fost postat, în dezbatere publică, „Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2017” pentru „Culte“.

Conform datelor transmise de oficialii CJ Tulcea, suma alocată finanţărilor nerambursabile care a fost aprobată pentru Culte este de 150.000 lei (fond anual

care reprezintă limita pentru programele şi proiectele de interes public ce vor fi selecţionate pentru finanţare).

Co­finanțarea proiectelor de către bene­ficiar trebuie să fie de minim 10% din valoarea totală a finan­țării, spun oficialii Consiliului Județean, care subliniază faptul că „finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie finanţată din resursele proprii ale solicitantului”.

Reguli

Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. În cazul în care un beneficiar contractează în cursul aceluiaşi an calen­daristic mai mult de o finanţare nerambur­sabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, pentru proiecte diferite, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Judeţului Tulcea.

Eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să

re­prezinte o organizaţie a cultelor reli­gi­oase recunoscute legal, cu personalitate juridică, nonprofit, care depune o cerere de finanţare ca solicitant individual sau sub forma unei asocieri legalizate, să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului, să aibă surse de finanţare suficiente şi stabile pentru a asigura continuitatea organizaţiei pe toată perioada proiectului.

Cine poate depune proiecte

Pot primi fonduri persoanele juridice fără scop patrimonial, organizații ale cultelor religioase recunoscute conform legii. Nu au acces la aceste fonduri organizațiile care se află în litigiu cu instituţia publică de la care solicită atribuirea unui contract de finanţare.

Durata activităților trebuie să se încadreze în anul bugetar, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2017.

Ce lucrări pot fi finanţate

Conform ghidului, pot fi finanțate lu­crări de construcţie, lucrări de consolidare şi reparaţii capitale, lucrări de reparaţii curente (învelitoare, tâmplărie, vopsitorii, zugrăveli, jgheaburi, burlane) inclusiv intervenţii urgente de salvare a structurii clădirii), lucrări de reparaţii sau înlocuire instalaţii interioare: electrice, sanitare, termice;  lucrări de finisaje, in­clu­siv pictură nouă; restaurare compo­nente artistice – pictură, elemente piatră, lemn.