AFIR a publicat ghidul final de finanțare pentru Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Apelul din cadrul PNDR 2014-2020 este dedicat teritoriului ITI Delta Dunării și are o alocare de 4.990.902 Euro. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

Beneficiari pot fi: • ONG-uri definite conform legislației în vigoare; • Unități de cult conform legislației în vigoare; • Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B; • Comunele conform legislației în vigoare. SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de: • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit cu condiția ca valoarea eligibilă a unui proiect să nu depășeasă 500.000 euro.

Obiectivul sM 7.6. este punerea în valoare a moștenirii culturale locale, promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale.