Vineri, în ședința ordinară a Consiliului Județean, aleșii județului vor vota proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGAPSC) Tulcea pe anul 2017.

Mai exact, este vorba despre suplimentarea din veniturile proprii ale județului Tulcea a fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale pentru luna august  cu suma de 2,17 milioane de lei.

De asemenea, în urma încasării unor sume din donații și sponsorizări ce au ca destinație cheltuieli pentru copiii aflați în centrele rezidențiale, se propune rectificarea cu suma de 6.000 de lei la capitolul „Bunuri și servicii“.