SONY DSC

Conform datelor cuprinse în raportul de activitate al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Tulcea pe anul trecut, volumul veniturilor realizate la fondul național unic de asigurări sociale de sănatate înregistrat la 31 decembrie 2017 a fost în sumă de 114.215.420 lei, din care suma aferentă deducerilor privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate de la persoane juridice sau fizice, comunicate de forul superior a fost de 4.581.673 lei.

„Nivelul plăților totale s-a cifrat la suma de 192.867.575 lei care, ajustată cu valoarea de 430.242 lei încasată în contul plăților realizate în anii precedenți și recuperate în anul curent, diminuează nivelul execuției la suma de 192.437.333 lei. Ca și în cazul veniturilor, valoarea de 4.581.673 lei reprezintă deduceri privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate de la persoane juridice sau fizice“, se arată în raportul CJAS.

Cea mai mare sumă a mers către plata cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical, în valoare totală de 148.942.603 lei și s-a efectuat în baza actelor adiționale de prelungire a valabilității contractelor încheiate în 2016 până la 31 martie 2017 și în baza contractelor încheiate în anul 2017, începând cu data de 1 aprilie 2017.

Plăți pentru asistență socială

Plățile pentru capitolul Asistența socială compuse din Asistența socială în caz de boli și Asistența socială pentru familie și copii, în valoare totală de 10.821.242 lei reprezintă restituiri efectuate către agenţii economici potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.526/213/2006 de modificare a Ordinului nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și plăţi pentru persoanele fizice și persoanele fizice autorizate în condițiile reglementărilor legale.

„Aceste tipuri de cheltuieli au avut la bază solicitările venite din partea asiguraţilor precum şi ale agenţilor economici ce au depus cereri de recuperare a sumelor suportate din fondurile proprii de salarii. Cererile de acest tip au fost onorate în măsura în care a fost asiguratã documentaţia corespunzătoare prevăzută de reglementările legale în vigoare“, se mai arată în raportul pe 2017 al Casei de Asigurări.

Fără restanțe

De asemenea, mai precizează oficialii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea, instituția nu a înregistrat plăţi restante faţă de obligaţiile asumate prin contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, evidenţiate în limita creditelor de angajament.

Potrivit clauzelor contractuale înscrise în contractele încheiate cu furnizorii în anul 2016 (cu valabilitate prelungită până la 31 martie 2017) și contractele încheiate în 2017, sunt respectate prevederile Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificarile si completările ulterioare.

„Pentru furnizorii de medicamente termenul de plată al facturilor depuse este de 60 zile de la data acordării vizei «Bun de plată»”, precizează ec. Eugenia Vasile, președinte director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea.