În lunile iulie şi august 2018, pe teritoriul județului Tulcea s-au efectuat acțiuni de control și supraveghere permanentă a taberelor de copii și a unităților de turism în cadrul Comandamentului de control din Delta Dunării.

Acțiunea s-a desfășurat în patru perioade şi în două zone turistice simultan (zona Murighiol – Mahmudia – Dunăvățul de Jos  și  respectiv Zona Sulina – Crișan), la care au participat opt echipe de inspectori sanitari din cadrul Serviciului de control în sănătate publică a direcțiilor de sănătate publică județene, și anume de la DSPJ Iași , DSPJ Hunedoara, DSPJ Arad , DSPJ Botoșani, DSPJ Sibiu, DSPJ Sălaj, DSPJ Iași , DSPJ Dolj, DSPJ Cluj, DSPJ Mureș, DSPJ Prahova , DSPJ Galați, DSPJ Suceava și DSPJ Bistrița.

În total au fost verificate 2 tabere școlare și 134 de unităţi de turism, respectiv 10 unităţi de cazare hotelieră, 86 pensiuni turistice, 37 unităţi de alimentaţie publică, 1 camping şi 7 piscine, cu precizarea că cele două tabere de copii au fost monitorizate zilnic de către inspectorii sanitari.

Principalele deficiențe constatate au fost:

– lipsa certificatelor de absolvire a cursului de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;

– neefectuarea controlului medical al personalului.

– neefectuarea manoperelor de dezinsecție și deratizare periodice;

– planificare necorespunzătoare a  operațiunilor de efectuare a dezinfecției, dezinsecției și deratizării;

– documentație incompletă a produselor biocide;

– lipsa monitorizării zilnice a spațiilor frig

– nemarcarea spațiilor frigorifice, a suprafețelor de lucru și a ustensilelor;

– nerespectarea obligației de a se păstra probe alimentare din fiecare fel de mâncare servit.

– utilizarea ouălor cu coaja fisurată, nespălate, nedezinfectate;

– depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și a alimentelor;

– neefectuarea manoperelor de curățenie și dezinfecție a spațiilor de lucru;

– neefectuarea evaluării calității apei din piscine;

Pentru deficienţele constatate au fost impuse măsuri cu termene precise pentru remedierea acestora şi au fost aplicate un număr de 33 de sancţiuni contravenţionale şi anume 14 avertismente şi 19 amenzi în valoare de 12800 lei.